Khóa học ngắn hạn

Autocad cơ bản

Học viên được tiếp cận nền tảng về vẽ autocad, các lệnh cũng như các vấn đề chuyên môn sơ khai, ứng dụng trong môn học vẽ và trong các lĩnh vực xây dựng

1. Autocad cơ bản

Tuần thứ Nội dung giảng dạy
1 Huớng dẫn sử dụng Autocad, các version.
2,3,4&5 Chức năng các thanh công cụ, các lệnh sử dụng
Thực hành  các nội dung đã học
6 Quản lý hồ sơ bản in
 

2. Học phí
- 700.000 đồng/1hv
- Ưu đãi 10% khi tham gia đăng ký theo nhóm 5 người, 15% khi tham gia đăng ký theo nhóm 10 người.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC