Khóa học dài hạn

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng ETABS – SAFE (2 tháng)

Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

Mục tiêu:

  • Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng.
  • Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

Nội dung:

  • Nguyên lý thiết kế nhà cao tầng: Phân tích và tổ hợp tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng .
  • Kỹ năng sử dụng phầm mềm ETABS phân tích và tính toán kết cấu.
  • Thực hành thiết kế kết cấu nhà cao tầng với phần mềm ETABS và một số công cụ hỗ trợ.
  • Sử dụng phầm mềm SAFE thiết kế sàn, móng.

Đối tượng:

  • Kỹ sư và SV ngành xây dựng dân dụng
  • Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc.
  • Đã học bê tông cốt thép 1,2.
Học phí:
- 1.500.000đ/1hv
- Ưu đãi 10% khi tham gia đăng ký theo nhóm 5 người, 15% khi tham gia đăng ký theo nhóm 10 người.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC