Tin tức từ AFTA

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ

CÔNG TRÌNH ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NGÀY 15.08.2018 VÀ NHẬN ĐƯỢC RẤT NHIỀU LỜI KHEN CỦA CÁC PHỤ HUYNH VỀ KHÔNG GIAN CŨNG NHƯ KIẾN TRÚC TẠI TRƯỜNG.

[15.08.2018] CÔNG TRÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỘI AN ĐI VÀO SỬ DỤNG
CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC