Thông báo

Xây dựng

TUYỂN DỤNG ĐỘI THỢ XÂY TÔ VÀ CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

Công ty hiện đang thi công rất nhiều công trình trong và ngoài tỉnh, vì vậy cần tuyển dụng và hợp tác với các đơn vị ở những công việc sau:

1. ĐỘI THỢ NỀ, XÂY TÔ ỐP LÁT HOÀN THIỆN
- Số lượng: 05 đội.
- Nội dung: khoán xây tô theo khối lượng.

2. THỢ NỀ, CHÍNH VÀ PHỤ
- Số lượng: mỗi vị trí 20 thợ.
- Công việc: thực hiện theo mô tả công việc của thợ chính và phụ.
- Được cấp trang thiết bị lao động, nhận lương theo chu kì 15 ngày/lần.

3. ĐỘI THI CÔNG CÁC HẠN MỤC LIÊN QUAN
Vui lòng liên hệ đến công ty để nắm thêm thông tin về phần này.

Xin cảm ơn vì đã đọc tin!

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC