Chương trình đào tạo

Khóa học ngắn hạn

Microsoft word 2007

Học viên được học và thực hành các vấn đề liên quan đến soạn thảo, chỉnh sửa và in ấn tất cả các giấy tờ, hợp đồng, môn học...phục vụ cho việc học và công việc

1. Nội dung học tập Word 2007 (3 tuần)

Tuần thứ Nội dung giảng dạy
1 - Tổng quan về Microsoft Word, các công cụ chính để soạn thảo văn bản.
- Soạn và định dạng văn bản.
- Chèn các đối tượng trong Word gồm: hình ảnh, hình dạng, biểu đồ, link, số trang, đoạn text, chữ nghệ thuật, các hình biểu tượng.
- Thực hành các nội dung đã học
2 - Tab và các form mẫu trong văn phòng hay gặp.
- Nhúng excel vào word.
- Định dạng trang in và định dạng in ấn.
- Thực hành các nội dung đã học
3 Ôn tập
2. Học phí
- 300.000 đồng/1hv
- Ưu đãi 10% khi tham gia đăng ký theo nhóm 5 người, 15% khi tham gia đăng ký theo nhóm 10 người.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC