Chương trình đào tạo

Khóa học ngắn hạn

Microsoft excel 2007

Sử dụng lệnh trong excel giúp cho việc tính toán và truy tìm dữ liệu một cách nhanh hơn, ứng dụng trong việc thống kê hay làm báo cáo....

1. Chương trình học excel 2007 (3 tuần)

Tuần thứ Nội dung giảng dạy
1 - Tổng quan về Microsoft Excel, các sheet, đặt phông chữ, số sheet mặc định cho máy tính.
- Nhập liệu, quy tắc nhập liệu, định dạng nhập liệu và tự động nhập liệu.
- Các hàm thông dụng: If, Hlook up, Vlook up, Sum
- Thực hành các nội dung đã học
2 - Các hàm thông dụng: If, Hlook up, Vlook up, Sum (tiếp theo)
- Định dạng tự động, sử dụng lọc dữ liệu (Filter)
- Định dạng trang in và định dạng in ấn.
- Thực hành các nội dung đã học
3 Ôn tập
2. Học phí
- 300.000 đồng/1hv
- Ưu đãi 10% khi tham gia đăng ký theo nhóm 5 người, 15% khi tham gia đăng ký theo nhóm 10 người.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC