Chương trình đào tạo

Khóa học dài hạn

Tin văn phòng (1,5 tháng)

Cung cấp một số kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn thảo văn bản ( nhập, định dạng, chèn các đối tượng, in văn bản,...)

HỌC KÈM THEO TỪNG CÁ NHÂN NÊN CÁC BẠN ĐI LÀM HAY CẦN HỌC GẤP ĐỂ PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ CÔNG VIỆC RẤT TIỆN LỢI.
 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
 
 Word

- Tổng quan về Microsoft Word, các công cụ chính để soạn thảo văn bản.
- Soạn và định dạng văn bản.
- Chèn các đối tượng trong Word gồm: hình ảnh, hình dạng, biểu đồ, link, số trang, đoạn text, chữ nghệ thuật, các hình biểu tượng.
- Thực hành các nội dung đã học
- Tab và các form mẫu trong văn phòng hay gặp.
- Nhúng excel vào word.
- Định dạng trang in và định dạng in ấn.
- Thực hành các nội dung đã học
 
 Excel

- Tổng quan về Microsoft Excel, các sheet, đặt phông chữ, số sheet mặc định cho máy tính.
- Nhập liệu, quy tắc nhập liệu, định dạng nhập liệu và tự động nhập liệu.
- Các hàm thông dụng: If, Hlook up, Vlook up, Sum
- Thực hành các nội dung đã học - Các hàm thông dụng: If, Hlook up, Vlook up, Sum (tiếp theo)
- Định dạng tự động, sử dụng lọc dữ liệu (Filter)
- Định dạng trang in và định dạng in ấn.
- Thực hành các nội dung đã học
 
 Power point

- Tạo và định dạng các hình khối, biểu đồ
- Sử dụng các kiểu trình chiếu, thiết kế
- Tạo hiệu ứng amination
- Sử dụng slide master
- Thực hành các nội dung đã học
- Trình chiếu chuyên nghiệp
- Ôn tập
 
HỌC PHÍ
 
- 1.200.000 đồng/1hv
- Ưu đãi 10% khi tham gia đăng ký theo nhóm 5 người, 15% khi tham gia đăng ký theo nhóm 10 người.


 

Chiêu sinh khóa học KÈM - TIN HỌC VĂN PHÒNG


CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC