Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng ETABS – SAFE (2 tháng)

Hệ thống hóa kiến thức thiết kế kcấu nhà cao tầng. Ứng dụng phầm mềm ETABS và SAFE trong quy trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng.

[ XEM CHI TIẾT ...]

Tin văn phòng (1,5 tháng)

Cung cấp một số kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn thảo văn bản ( nhập, định dạng, chèn các đối tượng, in văn ...

[ XEM CHI TIẾT ...]

Microsoft word 2007

Học viên được học và thực hành các vấn đề liên quan đến soạn thảo, chỉnh sửa và in ấn tất cả các giấy tờ, hợp đồng, môn học...phục vụ ...

[ XEM CHI TIẾT ...]

Microsoft excel 2007

Sử dụng lệnh trong excel giúp cho việc tính toán và truy tìm dữ liệu một cách nhanh hơn, ứng dụng trong việc thống kê hay làm báo cáo....

[ XEM CHI TIẾT ...]

Autocad cơ bản

Học viên được tiếp cận nền tảng về vẽ autocad, các lệnh cũng như các vấn đề chuyên môn sơ khai, ứng dụng trong môn học vẽ và trong các ...

[ XEM CHI TIẾT ...]

Autocad nâng cao

Học viên được tiếp cận với các kỹ thuật vẽ Autocad một cách nâng cao, ứng dụng hiện đại để có thể phục vụ cho công việc một cách tốt ...

[ XEM CHI TIẾT ...]